Ürünler

NawaRo-Maus

ROPA NawaRo-Maus ile, biyogaz santrallerinin lojistik zincirler verimliliği büyük ölçüde artmaktadır. Mısır silolama gibi kıyımlar, GPS (ya da ufaklanmış yakıt ağaçları) NawaRo-Maus'la (tarla yanından) yığınlarından alınmaktadır ve yüksek volümlü yol nakil araçlarına (kamyonlara) yüklenmektedir. NawaRo Maus'un yükleme verimi, dakikada yaklaşık 10-15 m³'dır, şu zamanda alım genişliği ise 8 m'dir. Konseptin önemli avantajı ise tarladaki kıyma zincirinin yoldaki lojistikten ayrılmasıdır.

NAWARO MAUS LOJİSTİK ÇÖZÜMÜ

alt

Birçok durumda silo mısırı hasatındaki yüksek vuruş gücü, eksik ölçülmüş ya da hasat götürülmesi için olmayan nakil kapasiteleri sınırlandırılmıştır. Özellikle mısır oranının yüksek olduğu büyük biyogaz tesislerinde, kıyılmış samanın tarımsal römorklarla ve zemin koruyucu lastiklemeyle büyük mesafelerdeki taşınması artık ekonomik olarak oluşum sağlayamamaktadır. Römorkun, ticari biyogaz tesisleri için, trafik kanunlarına uygun ticari kaydı olmak zorundadır. Yol nakli için kesilmiş samanlar en ucuz şekilde, kamyonlarla oluşturulabilmektedir. Ama bunlar tarlada yüklenmemeli ve heleki kıyıcının yanında sürülmemelidir.

UYGUN FİYATLI TRAKTÖRLERE YÜKLEME

alt
alt

Bu yöntem görünür şekilde daha fazla verimli olacaktır

NawaRo-Maus'un tasarım değişkliği ile Ropa, zemin korumalı ve tarladaki verimli naklini ve kamyonların yoldaki sürüş lojistiği ile daha uygunluğunu, verimliliğini birleştirmektedir. Kıyılmış samanlar zemin koruyucu römorklarla ya da kendi sürücüleriyle (ör. yeniden yapılmış toprak tekerlekli şeker pancarı hasat makinesi) alınır ve tarla yanında bulunan bir yığına koyulur. Tarla yanındaki yığınlar aynı anda dayanak olarak hizmet etmektedir böylelikle nakil araçları eksik olduğunda kıyıcı ara vermek zorunda kalmamaktadır!


Zararlar önemsenmeyecek şekilde olacaktır

Akabinde NawaRo-Maus'la silo mısırı ya da GPS yerden alınır ve yükleyici yardımıyla (yığının ortasından 13 m'ye kadar) kamyona yüklenmektedir. Yükleme verimi, uygulamalı kullanımında yaklaşık dakikada 15 m³'dir ve Nawarı alım sisteminin değişken ayarlanabilir oluşundan dolayı kayıplar göz ardı edilebilir.

BİR MAHSUL TOPLAMA ALANINDA BİRKAÇ YÜKLEME

alt

NawaRo-Maus'la kıyıcı aynı anda tarladaysa, böyle durumlarda genellikle yığın hep aynı yere yatırılmıştır. İlgili yük daha doğrusu yığın yüklenmişse, NawaRo Maus geri çekilir ve tarladaki nakil aracı yine aynı yerde tekrardan devirebilir böylelikle çok fazla kayıp oluşmamaktadır! NawaRo-Maus'un özellikle ıslak hasat şartlarında kullanımı önerilir çünkü böylelikle yol kirlenmeleri engellenebilmektedir. Sadece tarlada değil, kıyılmış saman ayrımının, silo tesisleri ve taşıma lojistiği içinde önemli avantajları vardır. Silo mısır kıyım süresi, sıkca 250 t/h'da günde 14 saat olabilir. NawaRo-Maus'un kullanımından dolayı, günlük miktar daha az sayıda götürme araçlarıyla silo içinde 24 saate eşit derecede bölüştürülmüş şekilde teslim edilebilmektedir. Sonuç, sakin bir gidişat ve siloda çok daha iyi sıkıştırmadır.

alt
alt
alt